نکات کلیدی که درباره هرس درخت انگور باید بدانیم
بررسی تکنیک ها و تجربیات در هرس درخت انگور

تاریخ انتشار : 1398/11/24/ نمایش : 4310 / نظرات : 0

هرس درخت انگور چیست؟

هرس ؛ عمل بریدن یا قطع کردن قسمت هایی از اندام گیاهان بر اساس فرمول و هدف معینی است که با این عمل در رشد ،قدرت رویشی ،زایشی درختان و آرایش آنها دخالت می نماید که در نتیجه مقدار محصول افزایش یافته و گیاه به نحو صحیح و دلخواه پرورش می یابد.

اهمیت و نتایج هرس درخت انگور چیست؟

 • افزایش عمر درخت
 • افزایش میزان محصول
 • ایجاد فرم و اسکلت مطلوب
 • جوان کردن درختان مسن
 • افزایش کیفیت میوه
 • جلوگیری از ریزش میوه

اهمیت و نتایج هرس درخت انگور چیست؟

 • افزایش عمر درخت
 • افزایش میزان محصول
 • ایجاد فرم و اسکلت مطلوب
 • جوان کردن درختان مسن
 • افزایش کیفیت میوه
 • جلوگیری از ریزش میوه

هرس میوه انگور چگونه انجام می شود؟

بوته مو یکی از هرس پذیر ترین درختان میوه بوده که به دلیل رشد سالانه می بایستی همه ساله هرس شود و در موقع هرس بیش از ۸۰ درصد از شاخه های آن حذف می گردد.

یعنی هرس مو از همه عملیات باغی مهمتر است .

منظور از هرس انگور ،کم کردن تعدادی از شاخه های اضافی و غیر بارور و کوتاه نمودن بقیه آنها می باشد ، بطوری که تعادل بین ریشه و اندامهای هوایی برقرار گردد ، تا در ادامه آن بتوان میوه ی کافی با کیفیت بالا بدست آورد و همچنین زمینه رشد را که تامین کننده ی میوه سال آینده است ، فراهم ساخت.

برای هرس گیاه ، بطور کلی می بایستی به ۲ مطلب مهم توجه کرد .یکی شکل دادن به درخت و دیگری کنترل محصول ، بگونه ای که میوه در تمام قسمت های آن پخش شود .البته ، در دیگر درختان میوه این دو عمل مهم بطور همزمان انجام می شود ، اما در مو کاملا جدا از یکدیگر صورت می پذیرد.

زیرا سیستم های مختلفی برای پرورش مو وجود دارد که برای هر سیستم می بایستی هرس ویژه ای را اعمال کرد .

قسمت های مختلف بوته انگور که می بایستی برای تربیت و هرس باروری مورد توجه قرار گیرند عبارتند از

 • تنه
 • شاخه های اصلی
 • تاج شاخه های قدیمی
 • شاخک ها
 • شاخه های رسیده
 • شاخه های جانبی و پراکنده
 • شاخه های میوه دهنده
 • گره ها
 • جوانه ها
 • پاجوشها
 • ساقه جوشها

فصل هرس در بوته مو

عملیات هرس بوته ی مو ، بطور معمول در ۲ فصل اجرا می گردد

هرس خشک (زمستانه)

که همان هرس بهره برداری بوده که در دوره ی استراحت گیاه و در زمستان صورت می پذیرد.

هرس سبز (تابستانه)

که همان هرس مکمل هرس زمستانه بوده و در دوره ی فعالیت بوته مو یعنی در تابستان انجام می گیرد.

هرس زمستانه (خشک)

عبارتست از حذف شاخه های خشکیده ی ضعیف و بیمار و یا شاخه های بارده همان سال و باقی نهادن شاخه های مناسب با تعدادی معینی جوانه بر روی آنها ، بطوریکه این جوانه ها بتوانند در سال زراعی بعد ، باردهی بوته را تامین کنند.

هرس تابستانه ( سبز یا تر ) این نوع هرس را می توان کامل کننده ی هرس خشک دانست ، چرا که این عمل باعث توزیع صحیح و منظم مواد غذایی در اندام های گیاه می شود .این هرس ، هنگامی بر روی بوته مو انجام می گیرد که جوانه ها شروع به رشد کرده باشند

 • این هرس را می توان در تمام فصل رشد ادامه داد.
قسمت های مختلفی که هرس سبز بر روی آن انجام میگیرد

عبارتند از : جوانه ها ، شاخه ، برگ و خوشه .

انواع هرس خشک در درخت انگور

 • هرس فرم دهی
 • هرس باردهی

هرس فرم دهی در درخت انگور

از سال اول کاشت نهال در باغ تا سال شروع بار دهی ، نهال های کاشته شده بر حسب شرایط آب و هوایی و نوع خاک و نوع سیستم ( انواع سیستم ایستاده روسیمی ، سیستم پاچراغی و سیستم خزنده ) هرس فرم می شوند .با انجام این هرس اسکلت مو شامل : تنه و بازوها و شاخه های میوه دهنده در طول سه سال پرورش ، در محل مناسب خود تعیین و تربیت می یابند ، بطور کلی قبل از شروع باردهی انگور ، اندام درختچه مو بایستی در طول سه سال فرم دهی کاملا تشکیل شده باشد.

 

هرس باردهی در درخت انگور

از سال چهارم (پس از تشکیل اسکلت و اندام مو با هرسهای فرم دهی در سه سال قبل) بار دهی مو شروع و همه ساله هرس باردهی در تاکستان انجام می گردد. این هرس را پس از خزان نمودن برگها در پاییز تا قبل از باز شدن جوانه ها در بهار می توان انجام داد.

در مناطق سردسیر بهتر است پس از سپری شدن یخبندان زمستان و در بهار انجام گیرد.لذا در هنگام هرس ، هرس کار باید سه هدف عمده را مورد توجه قرار دهد

 • برداشت حداکثر محصول در همان سال
 • پیش بینی و تامین شاخه ها ی چوب و جوانه های ذخیره برای سال آتی  
 • بالا بردن عمر تاک

نتیجه گیری

هرس قسمت عمده ای از باغداری درخت انگور را تشکیل میدهد ما میتوانیم با استفاده از روش های مختلف در هرس انگور هر ساله باردهی را افزایش دهیم.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر