درمورد روغن پاشی زمستانه چه می دانید؟
استفاده از روغن ولک در سم پاشی

تاریخ انتشار : 1398/11/8/ نمایش : 695 / نظرات : 0

اگر به دلایلی درختان میوه شما آلوده به آفت شپشک ها ،کنه ها ،پسیل ها و شپشک های مگس سفید و رنجره ها و لاروهای جوان برگ خوارانمی باشدحتما عملیات روغنپاشی را در باغات خود از اواخر فصل زمستان بعد از سپری شدن خطر یخبندان و قبل از بیدار
شدن درختان با جدیت هرچه تمام تر انجام دهید تا بدین وسیله آفات فوق را قبل از اینکهخسارتی به درختان زده باشند از بین ببرند.زمان مناسب استفاده از روغن ولک زمستانه یک هفته مانده به تورمجوانه و نیز در دمای معمولی( یخبندان و یا زیاد گرم نباشد) سمپاشی شود.روغن ولک با ایجاد لایه نازک، تمام بدن حشره رااحاطه نموده و با بستن منافذ تنفسی باعث مرگ حشرات میشود. بنابراین جهت حصول نتیجه مطلوب تمامی قسمتهای گیاه بایستی پوشش داده شود. زمان مناسب استفاده از روغن ولک زمستانه یک هفته مانده به تورمجوانه و نیز در دمای معمولی( یخبندان و یا زیاد گرم نباشد) سمپاشی شود.این روغن بصورت مایع غلیظ و به رنگ کرم کم رنگ تا پر رنگ ( بسته به نوع پارافین) میباشد. روغن ولک های بی کیفیتی که حاویامولسیوفایر مناسب نباشند در گالن ته نشین میشوند. ( مایع و جامد از هم جدا می شوند) بایستی حالتی یکدست و همزده داشته باشد.روغن ولک قابلیت اختلاط با بسیاری از آفتکشها را دارد ولی با قارچکش کاپتان، سموم گوگردی مثل سولفور، آبامکتین، نبایستی اختلاط شود. درصورت نیاز اختلاط سموم حشره کش نفوذی مثل دورسبان،اتیون، و تخم کنه کش آپولو توصیه میشود.از قارچکشها نیز میتوان بردوفیکس و یا نوردوکس را ترکیب و مصرف نمود.از کاربرد دیگر روغن ولک برای تامین نیاز سرماییدرختان پسته (30 تا40 در هزار) است ونیز برخی قارچها از جمله سفیدک سطحی در انگور و نیز در برخی موارد افزایش دوره خواب درخت اگر قبل از بیدار شدن مصرف شود.هر چند که بیداری درختان اگر با بادهای گرم در بهار همراه شود این مصرف بی تاثیر است!
میزان مصرف روغن ولک در باغات بین 1/5 تا دو درصد می باشد. بیشتر از این مقدار تا 4 درصد در زمستان هیچ آثار سویی نداشته است ولی جدا از سمپاشی خالص روغن باید اجتناب کرد.جهت تهیه محلول سمپاشی نیز ابتدا روغن را در مقداری آب ( ترجیحا ولرم) حل کرده بعدا داخل تانکر سمپاشی که تا نصف آب دارد اضافه شود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر