حضور مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی جوانه در هفتمین نمایشگاه کشاورزی تهران
حضور مدیر و کارشناسان مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی جوانه در هفتمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی تهران

تاریخ انتشار : 1398/11/5/ نمایش : 225 / نظرات : 0

مدیر و کارشناسان مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی جوانه در هفتمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی تهران حضور یافتند و ضمن بازدید از  نمایشگاه ارتباط مستقیم و مورد نیاز را با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان نهاده های کشاورزی برقرار نمودند.
همچنین قراردادهای لازم جهت سال زراعی جدید با تولید کنندگان محترم منعقد و مرکز جوانه آماده ارائه خدمات و نهاده های مورد نیاز به
 کشاورزان و فروشگاه داران محترم می باشد.
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر