ديفنوكونازول DIFENOCONAZOLE FS 3% W/V

تماس بگیرید 

: کد محصول
97360
: درصد تخفیف
0
: تعداد نظرات
0
: تعداد بازدید
14
: موجودی انبار

قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان، بازدارنده بیوسنتز ارگوسترول

سفارش محصول
ديفنوكونازول difenoconazole fs 3% w/v

تماس بگیرید  تومان

سفارش محصول

   DIFENOCONAZOLE FS 3% W/V        ديفنوكونازول   

:نوع آفت کش و نحوه تاثیر
  قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان، بازدارنده بیوسنتز ارگوسترول
 محصول آفت میزان مصرف
 گندم سیاهک پنهان 1 در هزار برای ضدعفونی بذر
 گندم سیاهک پنهان پاکوتاه 1 در هزار برای ضدعفونی بذر

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر