تبوكونازول Tebuconazole DS 2%

395,000  تومان

: کد محصول
97358
: درصد تخفیف
0
: تعداد نظرات
0
: تعداد بازدید
14
: موجودی انبار

قارچ کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی، درمانی و ریشه کنی به عنوان ضد عفونی کننده بذر

سفارش محصول
تبوكونازول %tebuconazole ds 2

395,000  تومان

سفارش محصول

تبوكونازول  Tebuconazole DS 2%

نوع آفت کش و نحوه تاثیر

قارچ کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی، درمانی و ریشه کنی به عنوان ضد عفونی کننده بذر.
                                                                       
 محصول آفت میزان مصرف
 گندم سیاهک پنهان1500گرم سم برای 1000 کیلوگرم بذر 
گندم سیاهک آشکار 1500 گرم سم برای 1000 کیلوگرم بذر 
         

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر