ارائه خدمات مربوط به امور اراضی
ارائه کلیه خدمات امور اراضی به بهره برداران بخش کشاورزی

تاریخ انتشار : 1398/10/23/ نمایش : 174 / نظرات : 0

 ارائه کلیه خدمات امور اراضی به بهره برداران بخش کشاورزی در مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی جوانه شامل:
اخذ مجوزات لازم در خصوص دیوارکشی و فنس کشی
اخذ مجوزات لازم در خصوص ساخت خانه کارگری و انبار
اخذ کلیه مجوزهای واحد های کوچک مقیاس گلخانه
اخذ مجوزات پرورش قارچ ،پرورش دام،طیور و شیلات
اخذ کلیه پروانه های واحد های صنعتی و نیمه صنعتی
اخذ مجوزات مشاغل خانگی و روستایی
انجام کلیه مراحل دریافت سند مالکیت 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر